Ifrån mitt perspektiv

När det är earth hour får man spela monopo...

2012-03-31_22_20 (MMS)

När det är earth hour får man spela monopol! :D